11 техники за наемане на много ИТ специалисти за кратко време

11 техники за наемане на много ИТ специалисти за кратко време

Разберете 11-те най-добри техники за наемане на голям брой ИТ специалисти за кратко време. Техники за бързо наемане на много IT професионалисти от TalentSight.

TalentSight
updates
insights

В днешно време търсенето на квалифицирани ИТ специалисти е изключително голямо в бързо развиващия се технологичен свят. С всяка изминала година се появяват все повече възможности в ИТ индустрията, а HR-ите и специалистите по набиране на персонал отварят все повече работни места за програмисти. Когато говорим само за страните от Източна Европа, има над 63 000 девелъпъра в България, а в Полша - над 401 000 девелъпъра. Поради тази причина компаниите винаги се конкурират да намерят и наемат най-добрите технологични таланти, за да имат най-голямото конкурентно предимство. Предизвикателството обаче става още по-трудно, когато задачата, която стои пред специалистите по човешки ресурси и специалистите по подбор на персонал, е да наемат голям брой ИТ специалисти за кратко време. В тази статия ще изброим 11 доказани техники, които са създадени на базата на най-добрите стратегии за набиране на ИТ специалисти. Тези техники не само ще ускорят процеса на набиране на IT специалисти, но и ще гарантират, че качеството на кадрите няма да бъде компрометирано.

11 Техники за подобряване на стратегиите за набиране на много ИТ професионалисти за кратко време

1. Изготвяне на стратегически план за набиране на ИТ специалисти

Започнете с разработването на конкретна стратегия за наемане на ИТ специалисти, като определите ясни цели като брой IT служители, които искате да наемете, период от време, за наемане и бюджет за наемане. Помислете и за използването на инструмент за набиране на ИТ персонал, който може да ускори целия процес. Тази стратегия трябва да се адаптира към постоянно променящия се ИТ пазар и да взима предвид както преките, така и дългосрочните ви технологични нужди за вашата компания, които са от изключителна важност. Добре обмисленият план за набиране на IT персонал за HR-и и специалисти по подбор на персонал ще гарантира, че не просто попълвате набързо свободните работни места, а съобразявате новите технологични служители с растежа на компанията и посоката на развитие на технологиите.

2. Активно търсене в социалните мрежи и ИТ платформите с TalentSight

Социалните мрежи и ИТ платформите са едни от най-ефективните инструменти за набиране на персонал в областта на ИТ, особено когато искате да наемете много на брой програмисти и то бързо. С над 3 милиарда активни потребители на социални мрежи в световен мащаб, платформи като LinkedIn, Twitter и Facebook са от решаващо значение за достигане до огромен брой потенциални технологични кандидати. От друга страна, ИТ платформите като GitHub и StackOverflow се използват от най-добрите технологични таланти в света. Можете да се възползвате от предимствата както на социалните, така и на ИТ платформите, за да споделите обявите за работа, фирмената си култура и да се ангажирате с потенциални технически служители.

За да използвате пълноценно социалните мрежи и ИТ платформите за наемане на възможно най-много ИТ специалисти в най-кратък период от време, можете да започнете да използвате интеграцията на Talent Sight с LinkedIn, GitHub, StackOverflow, Medium, X и др. чрез AI. Интеграцията с изкуствен интелект на TalentSight ви позволява да анализирате изцяло ИТ проектите и профилите на ИТ специалистите в социалните мрежи и ИТ платформите. Инструментът обобщава техническия опит на девелъпърите в областта по лесен за разбиране начин.

Също, колкото повече ИТ кандидати достигате, толкова повече резултати ще имате при наемането на програмисти за кратък период. Въпреки че това отнема доста време, използвайки TalentSight вие спестявате време при свързването с девелъпъри и винаги знаете кои са основните им умения и технически опит. TalentSight превръща предизвикателството да се наемат много кандидати за технически специалисти за кратко време във възможност, като позволява на специалистите по подбор на персонал и HR специалистите като вас да намират ИТ специалисти с умения, които са необходими много по-бързо от традиционните методи.

Допълнителна функция на TalentSight е функцията за масово изпращане на имейли и съобщения в LinkedIn, която значително ускорява процеса на наемане на разработчици. Освен за бързина, тази допълнителна функция служи и за по-ефективно и точно свързване с потенциални ИТ специалисти.

Започнете да използвате TalentSight в стратегията си за набиране на ИТ персонал и се доверете на новия си HR асистент! Независимо дали сте опитен специалист по набиране на IT персонал или начинаещ, който ще изгражда контактите си в ИТ сектора тепърва - тази платформа е създадена, за да ви помогне да наемете възможно най-много квалифицирани топ таланти в областта на технологиите за най-кратък период от време! Заявете демо и се регистрирайте, за да получите ексклузивен достъп до TalentSight още днес!

3. Разнообразие, равенство и приобщаване

Приобщаващото работно място стимулира иновациите, продуктивността и укрепва фирмена култура. Включването на разнообразие, равенство и приобщаване в процеса на набиране на ИТ специалисти може да разшири кръга от технологични таланти и да привлече разнообразни кандидати. Компаниите с разнообразни екипи демонстрират по-високи капитали и повишена иновативност.

Проучвания като доклада на McKinsey твърдят, че "в компаниите, в които има разнообразие между мъжкия и женския пол, е 25% по-вероятно да се постигнат по-добри резултати от компаниите, в които няма такова разнообразие".

Подчертаването на разнообразието, равенството и приобщаването в ИТ обявите за работа на една фирма в комбинация с използването на практиките за набиране на персонал помага изключително много за привличането и наемането на много таланти от най-високо ниво в областта на IT за кратък перио от време. Освен това създаването на подкрепяща и приобщаваща работна среда ще насърчи задържането на ИТ специалистите в дългосрочен план.

4. Включване на данни и анализи в процеса на набиране на ИТ персонал

Анализът на процеса на набиране на персонал позволява да се проследи ефикасността на стратегиите за набиране на персонал в областта на ИТ и да се вземат решения, на база на реални данни. Анализът на показатели като време за наемане, разходи за наемане и източник на наемане помага да се установи какво работи и къде могат да се направят подобрения или промени. Редовното усъвършенстване въз основа на аналитични данни ще ви помогне да рационализирате процеса на наемане на разработчици.

5. Привличане на специализирани фирми за набиране на ИТ персонал

Фирмите, специализирани в наемането на ИТ специалисти, разполагат с усъвършенстван процес на набиране на персонал и са оборудвани с познания в технологичния бранш. Често те разполагат с готов набор от предварително прегледани и проверени IT кандидати, което ви спестява време и усилия в началните етапи на набиране на персонал. Те ще ви направляват през силно конкурентния пазар на труда в областта на технологиите, като гарантират, че ИТ специалистите, които наемате, съответстват на фирмената ви култура и притежават необходимите умения.

6. Инвестирайте в обучение на хората от подбора

Непрекъснатото обучение и развитие на ИТ персонала са важни за привличането на нови топ технологични таланти. Инвестирането в обучение на хората от подбора, които са наети гарантира, че те ще се запознаят с последните иновации в сферата и ще развият уменията си. Това не само ще повиши продуктивността на IT отдела ви, но и ще ангажира и задържи новите кадри в компанията.

7. Оптимизиране на процесите на скрининг и IT интервюта

Ефективните процеси на скрининг и IT интервюта са от ключово значение за бързото идентифициране и преминаване на много от най-добрите кандидати за ИТ през следващите стъпки от процеса по наемане. Използването на инструменти като софтуер за скрининг с изкуствен интелект като TalentSight помага за бързото и точно сортиране на кандидатите. Като “пречистите” и намалите броя на IT интервютата и оптимизирате ефективността, запазвате ангажираността на кандидатите и ускорявате процеса на наемане на девелъпъри.

8. Изграждане на силен бранд на работодателя

Бранда на работодателя е като репутацията на компанията ви - силния бранд на работодателя намалява необходимостта от допълнителни усилия за набиране на персонал, като привлича ИТ специалисти към вашата организация като магнит. Трябва да имате еднакъв образ на бранда си в различните канали като социалните мрежи, в уебсайта на компанията и в препоръките на служителите. Използвайте този образ на бранда си, за да покажете културата си, въздействащите IT проекти и разликата, с която екипът ви допринася в областта на технологиите.

9. Допълнително използване на социалните мрежите и препоръките на ИТ служителите

Използвайте съществуващите си социални мрежи и инициирайте програма за препоръчване на служители. Препоръките на IT кандидати ускоряват процеса на наемане, тъй като привлечените кандидати са "проверени" до известна степен чрез връзката им с вашите служители. Този метод често води до бързо наемане на технологични таланти, които са с високо качество и се вписват добре в културата на вашата компания.

10. Инвестиране в кариерно развитие в областта на IT и възможности за обучение

Професионалистите в областта на IT се стремят към кариерно развитие и възможности за обучение. Подчертаването на програмите за професионално развитие, ясните кариерни пътеки и допълнителните възможности за иновации и обучения в длъжностните характеристики на обявите за работа може да привлече амбициозни ИТ таланти.

Заключение

Наемането на голям брой ИТ специалисти за кратък период от време изисква добре обмислен подход. Не забравяйте, че ключът към успешното набиране на IT специалисти е да сте наясно с актуалните тенденции в бранша и непрекъснато да подобрявате процеса на наемане на база на данни. С планирана стратегия, подходящи инструменти като TalentSight с интеграция с изкуствен интелект със социални мрежи и ИТ платформи и 11-те техники, споменати в статията, вие ще сте на път да изградите силен екип от най-добрите технологични таланти за нула време.